biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A
Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

 

Stosownie do art.8 ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej informujemy, iż udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie następuje poprzez:

  1. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie,
  2. udostępnienie dokumentów na pisemny wniosek złożony w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie / zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie, jest udostępniona na wniosek /. Wniosek nie jest wymagany w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Wniosek można dostarczyć:

  • osobiście: do sekretariatu szkoły,
  • pocztą tradycyjną: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętnie, ul. Szkolna 3, 64-224 Świętno
  • pocztą e-mail: sp.swietno@interia.pl
pokaż metrykę wpisu Dostęp do informacji publicznejMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 13918      online: 1